Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Moje miasto bez elektrośmieci

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy organizacji ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski. Obecnie program działa nieprzerwanie i ma na celu szeroko pojętą edukację dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami. „Moje miasto bez elektrośmieci” to nieszablonowa edukacja związana z wdrażaniem do  ekocyrkularności,  oparta o bezpłatne materiały edukacyjne. Projekt oferuje uczestnikom możliwość wyposażania placówek w nowoczesne pomoce i wyposażenie sal lekcyjnych, za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego.

Celami tego projektu są:

  • podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru,
  • budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

W naszej szkole rozpoczęliśmy projekt w czerwcu 2024 r. Przy wejściu do szkoły został ustawiony duży i mały karton, do których można wrzucać mniejsze elektroodpady (urządzenia, baterie, żarówki). Duże sprzęty będzie można oddać na finale zbiórki na Festynie Rodzinnym we wrześniu (o terminie poinformujemy). Za zebrane elektroodpady otrzymamy punkty (1 punkt za jeden kilogram) i będziemy mogli wybrać pomoce szkolne zgodnie z ilością oddanych do recyklingu sprzętów. Informacje o projekcie znaleźć można pod adresem internetowych - https://moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Koordynatorami szkolnymi akcji są:

Klasy 1 – 3 p. Julia Sawicka

Klasy 4 – 8 p. Izabella Łysiak

Serdecznie zapraszamy do przejrzenia niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w domu i zaplanowanie ich oddania do recyklingu. Z góry dziękujemy.

 

Koordynatorki akcji:

Warszawa, 20 czerwca 2024 r.