Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Pola Nadziei

Zapraszamy wszystkich członków naszej Społeczności szkolnej do udziału w akcji
charytatywnej na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie
przy ul. Tykocińskiej 27/35.
Od wielu lat realizujemy w naszej Szkole projekt „ Pola Nadziei” mający na celu propagowanie
postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka oraz zachęcanie
młodzieży do praktycznego zaangażowania się w niesienie pomocy ludziom cierpiącym. Jesienią
tworzymy Żonkilowe Pole Nadziei z cebulek otrzymanych nieodpłatnie od Hospicjum. Wiosną
kwitnące żonkile, będące międzynarodowym symbolem nadziei dla ludzi cierpiących z powodu
choroby nowotworowej oraz ich rodzin, towarzyszą nam na rabacie przyszkolnej i przypominają o
celu projektu Pola Nadziei.
W tym roku szkolnym klasa 1a, wraz ze swoimi Paniami Wychowawczyniami, była
odpowiedzialna za realizację tego projektu. Pomóżmy naszym najmłodszym uczniom w realizacji
zbiórki funduszy, które przekażemy na cele statutowe Ośrodka Hospicjum Domowe. Zbiórka
realizowana będzie do końca roku szkolnego i jest ona całkowicie dobrowolna.

Serdecznie zachęcam do udziału w akcji – koordynator Izabella Łysiak.
Warszawa, 13 czerwca 2023 r.

Autor: Izabela Łysiak