Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Egzamin Ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami bardzo ważny moment – egzamin ósmoklasisty. 
Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. 
Powodzenia!
Dyrekcja oraz Nauczyciele

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty

1. W terminie głównym: 

Język polski – 14 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 

Matematyka – 15 maja 2024 (środa), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 (czwartek), godz. 9:00 

 

2. W terminie dodatkowym: 

Język polski – 10 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 

Matematyka – 11 czerwca 2024 (wtorek), godz. 9:00 

Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 (środa), godz. 9:00 

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) 

Dodatkowo, na egzaminie z matematyki, każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. 

Nie można używać ołówka, korektora.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎