Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:00 - schodzenie się dzieci do świetlicy;

11:30 - 11:45 - obiad, klasy 1a i 1b;

12:20 - 12:35 - obiad klasa 4a i 4b;

12: 40 - 13:00 - obiad klasy 2a i 2b;

13:00 - 13:15 - obiad klasa 3a i 3b; 

11:45 - 15:00 - zajęcia w grupach świetlicowych według planu dydaktyczno-wychowawczego;

15:00 -15:30 - odrabianie pracy domowej;

15:30 - 16:30 - zabawy integracyjne/zabawy ruchowe;

16:30 - 17:30 - zajęcia według potrzeb i zainteresowań dzieci.