Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Nauczyciele

FUNKCJE DODATKOWE IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT

dyrektor szkoły

pedagog szkolny

Joanna Stelmaszczyk zespół kierowniczy SP395

wicedyrektor szkoły

język polski

Renata Nowak

zespół kierowniczy SP395

 

PO kierownik świetlicy

wychowawczyni świetlicy 3a/b

nauczycielka współorganizująca kształcenie 5a

Magdalena Zubowska zespół kierowniczy SP395
wychowawczyni 2a Maria Krupińska edukacja wczesnoszkolna
wychowawczyni 2b Katarzyna Gójska edukacja wczesnoszkolna
wychowawczyni 3a Sabina Małęczyńska edukacja wczesnoszkolna
wychowawczyni 3b Julia Sawicka

edukacja wczesnoszkolna

zastępczyni Rzecznika Praw Ucznia

wychowawczyni 1b Alicja Kwiatkowska-Seller edukacja wczesnoszkolna

wychowawczyni 1a

Beata Tonderys edukacja wczesnoszkolna
  Agnieszka Wojnarowska język polski
  Katarzyna Kudrańska nauczycielka świetlicy
  Małgorzata Świderska matematyka
wychowawczyni 5a Iwona Czarnecka język angielski
  Sylwia Rutowicz język angielski
  Tomasz Kurczewski język angielski
nauczycielka świetlicy 2a/b Ewa Biała język niemiecki
  Witold Fita matematyka/fizyka
  Barbara Szarama informatyka/technika

wychowawczyni 7a

biblioteka

Izabela Cygan

historia/wiedza o społeczeństwie

  Katarzyna Tomalak geografia
wychowawczyni 8a Alina Rozmus

biologia/przyroda

Rzeczniczka Praw Ucznia

  Renata Nawrocka-Młynarczyk chemia/matematyka
  Elżbieta Choromańska muzyka
wychowawczyni 6a Agnieszka Filipiuk plastyka/wychowanie fizyczne

wychowawca 5b

nauczyciel świetlicy 

Robert Siedlanowski wychowanie fizyczne
  Izabela Łysiak etyka/wdż
  Marzena Nowicka religia
  ks. Konrad Hasior religia
  Ewa Głażewska nauczycielka współorganizująca kształcenie 2a
  Magdalena Maciaszczyk

etyka

nauczycielka współorganizująca kształcenie 3a

  Grażyna Liberadzka nauczycielka współorganizująca kształcenie 4a
  Patrycja Kuźmicka nauczycielka współorganizująca kształcenie 1a
  Lechosława Demska-Dramińska nauczycielka współorganizująca kształcenie 6a
wychowawczyni 4b Elżbieta Pogońska nauczycielka współorganizująca kształcenie 

Specjaliści

pedagog szkolny Robert Salinger
psycholog szkolny Halina Kowalewska
Logopeda Joanna Majewska-Kobus
Reedukatorka Lucyna Stolarczyk
   

Międzyszkolny i Międzyprzedszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Białoruskiej

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Halina Shnyrko
edukacja szkolna Iryna Shcherbach-Obierzyńska