Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

Zebrania z Rodzicami

Harmonogram zebrań i dni otwartych

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

5.09.2023

g. 18.00

wtorek

g. 19.00

Spotkania z rodzicami wybór trójek klasowych, omówienie zasad współpracy  rodziców ze szkołą, zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania, itp. /wychowawca- nauczyciele wspomagający!

- dyżur wszystkich nauczycieli

zebranie Rady Rodziców s. 204

3.10.2023

g. 18.00

wtorek

godz. 17.30

informacje na temat funkcjonowania uczniów w szkole i klasie, IPETY,

- dyżur wszystkich nauczycieli

 

Spotkanie dyrektora z rodzicami klasy 8

14.11.2023

g. 18.00

wtorek

 

informacje na temat postępów w nauce, plany pomocy,

- dyżur wszystkich nauczycieli

12.12.2023

g. 18.00

wtorek

informacje o przewidywanych ocenach na semestr 1
- podpisanie zagrożeń

- dyżur wszystkich nauczycieli

30.01.2024

g. 18.00

wtorek

Podsumowanie semestru 1

- dyżur wszystkich nauczycieli

5.03.2024

g. 18.00

wtorek

 

informacje na temat postępów w nauce

- dyżur wszystkich nauczycieli

 

9.04.2024

g. 18.30

wtorek

informacje na temat postępów w nauce, zagrożenia, plany pomocy

- dyżur wszystkich nauczycieli

 

7.05.2024

g. 18.00

wtorek

 

 

informacje na temat postępów w nauce - podpisanie zagrożeń,
dodatkowo kl. 8 – informacje o egzaminie

- dyżur wszystkich nauczycieli

Spotkanie dyrektora z rodzicami klasy 8

4.06.2024

g. 18.00

wtorek

informacja o ocenach końcowo rocznych