Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Logo szkoły

03-709 Warszawa

ul. Sierakowskiego 9

tel. 226192186

II edycja Ekocyrkuralni

Przystępujemy do II edycji Konkursu Ekocyrkularni.
Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym „Ekocyrkularni”
organizowany jest już drugi raz przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Do akcji można zgłaszać przeprowadzone w placówce zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci
dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych takich jak np.: konkursy, przedsięwzięcia społeczne, czy warsztaty. Celem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie. W roku szkolnym 2023/2024 zaprezentujemy organizację 30. jubileuszowej akcji Sprzątanie Świata Polska oraz nasze osiągnięcia w ramach promowania postawy zero waste, a także zebranie 260 kg zużytej odzieży i przekazanie jej do powtórnego wykorzystania.
 
Koordynator projektów z zakresu edukacji środowiskowej w SP 395:
Izabella Łysiak